อบรมพนักงานใหม่ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560

Last updated: Aug 9, 2017  |  916 Views  |  อบรมพนักงาน

อบรมพนักงานใหม่ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพการอบรมพนักงานใหม่ ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสาขาต่าง ๆ 13 ท่าน โดยทางบริษัทเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลายให้ความสำคัญกับการให้บริการเป็นอย่างมาก โดยใส่ใจทุกรายละเอียด และเป็นการปลูกฝังการบริการที่ดีให้กับพนักงานของเรา

Powered by MakeWebEasy.com