กลุ่มบริษัทเอกภาพ มอบทุนการศึกษา รร.เทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)

Last updated: Jun 20, 2019  |  1605 Views  |  Activities / News

กลุ่มบริษัทเอกภาพ มอบทุนการศึกษา รร.เทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม)

            วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูประจำปี 2562 โดยมี คุณอรอินทร์ วงษ์แปลง รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ และเหล่านักเรียนของโรงเรียน ร่วมงาน


            สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562 ของโรงเรียนเทศบาล 8 (วัดเจดีย์งาม) เริ่มต้นด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทเอกภาพเป็นผู้มอบ โดยมี คุณเทียม คุปติวิทยากุล (ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย) และคุณเด่นชัย ติรวรเวศม์ (ที่ปรึกษาประธานบริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย)  เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในเรื่องค่าศึกษาเล่าเรียน และคุณเทียม คุปติวิทยากุล ให้โอวาทแก่นักเรียน


  


  

Powered by MakeWebEasy.com