เอกภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการค้า(MOU) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

1726 Views  | 

เอกภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการค้า(MOU) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

   

          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสระโบสถ์ โดยมีตัวแทนบริษัท คุณบรรพต คุปติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ คุณไพโรจน์ ใจหาญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง ร่วมลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (Memorandum of Understanding ) โดยมี คุณศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ คุณอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ระหว่าง บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด โดย นายท้วง คุปติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกภาพฯ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  โดย นายไพโรจน์ ใจหาญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ทุ่งพุ ข้าวหอมมะลิ 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ "ตลาดนำการผลิต" รวมทั้งนโยบายกระทรวงพาณิชย์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะทำงานเซลล์แมน จังหวัดลพบุรี เป็นการหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานให้กับเกษตรกร 

 

 


            ทั้งนี้ บริษัทเอกภาพฯ จะทำการตลาดข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง โดยการรับซื้อข้าวสารบรรจุถุง ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม รูปแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีการสั่งซื้อครั้งแรก จำนวน 800 ถุง มูลค่า 132,000 บาท

              ข้าวสารหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100% คือ ข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากดินขาวในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ เป็นการผลิตจากแรงงานคนในชุมชน ไม่ใช้สารเคมีในการอบข้าวเพื่อฆ่ามอด ใช้วิธีตากข้าวเปลือกตามแบบดั้งเดิม ทำให้ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี มีกลิ่นหอม เมื่อหุงสุก จะมีความนุ่ม น่ารับประทาน

Powered by MakeWebEasy.com