เอกภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการค้า(MOU) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

2909 Views  | 

เอกภาพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางการค้า(MOU) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอ.สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

   

          วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสระโบสถ์ โดยมีตัวแทนบริษัท คุณบรรพต คุปติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ คุณไพโรจน์ ใจหาญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง ร่วมลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า (Memorandum of Understanding ) โดยมี คุณศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ คุณอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ระหว่าง บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด โดย นายท้วง คุปติวิทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกภาพฯ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  โดย นายไพโรจน์ ใจหาญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ทุ่งพุ ข้าวหอมมะลิ 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ "ตลาดนำการผลิต" รวมทั้งนโยบายกระทรวงพาณิชย์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะทำงานเซลล์แมน จังหวัดลพบุรี เป็นการหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานให้กับเกษตรกร 

 

 


            ทั้งนี้ บริษัทเอกภาพฯ จะทำการตลาดข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลอง โดยการรับซื้อข้าวสารบรรจุถุง ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม รูปแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบโดยบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีการสั่งซื้อครั้งแรก จำนวน 800 ถุง มูลค่า 132,000 บาท

              ข้าวสารหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100% คือ ข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากดินขาวในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ เป็นการผลิตจากแรงงานคนในชุมชน ไม่ใช้สารเคมีในการอบข้าวเพื่อฆ่ามอด ใช้วิธีตากข้าวเปลือกตามแบบดั้งเดิม ทำให้ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี มีกลิ่นหอม เมื่อหุงสุก จะมีความนุ่ม น่ารับประทาน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy