บริษัทเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด จำกัด

2055 Views  | 

บริษัทเอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด จำกัด

บริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด จำกัด

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์กระจายสินค้าเอกภาพซุปเปอร์ ซัพพลาย จำกัด คุณท้วง คุปติวิทยากุล เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ร้านสหกรณ์ จังหวัดตราด จำกัด ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหาร  และจัดการ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้  โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร บริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย ร่วมให้การต้อนรับ


Powered by MakeWebEasy.com