กลุ่มบริษัทเอกภาพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Last updated: Sep 8, 2020  |  328 Views  |  Activities / News

กลุ่มบริษัทเอกภาพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โดยนายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษานี้ เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกลุ่มบริษัทเอกภาพ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา  โดยมี คุณเทียม คุปติวิทยากุล (ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย) และคุณเด่นชัย ติรวรเวศม์ (ที่ปรึกษาประธานบริษัทเอกภาพ ซุปเปอร์ซัพพลาย)  มอบทุนการศึกษา เป็นจำนวน 156,000 บาท โดยผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นร่วมบริจาคให้แก่นักเรียนในพิธีนี้ด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ในเรื่องค่าศึกษาเล่าเรียน แก่นักเรียน

Powered by MakeWebEasy.com