พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมปรึกษาและร่วมส่งเสริมการค้ากับ เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย

3646 Views  | 

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมปรึกษาและร่วมส่งเสริมการค้ากับ เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คุณศิริพร สัจจาคุณพาณิชย์จังหวัดลพบุรี คุณนิภาภรณ์ เรณูหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และ คุณไพโรจน์ ใจหาญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  เข้าพบ คุณบรรพต คุปติวิทยากุล ผู้บริหารบริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด เพื่อร่วมปรึกษา และส่งเสริมการค้ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100%  เพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภคในครัวเรือน ด้วยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่

ข้าวสารหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100% คือ ข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากดินขาว ซึ่งมีเป็นบางที่เท่านั้น การปลูกข้าวในนาดินขาวที่อำเภอสระโบสถ์ เป็นการผลิตจากคนในชุมชน ไม่ใช้สารเคมีในการอบข้าวเพื่อฆ่ามอด ใช้วิธีตากข้าวเปลือกตามแบบดั้งเดิม จึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy