พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมปรึกษาและร่วมส่งเสริมการค้ากับ เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย

2056 Views  | 

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมปรึกษาและร่วมส่งเสริมการค้ากับ เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คุณศิริพร สัจจาคุณพาณิชย์จังหวัดลพบุรี คุณนิภาภรณ์ เรณูหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด และ คุณไพโรจน์ ใจหาญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  เข้าพบ คุณบรรพต คุปติวิทยากุล ผู้บริหารบริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด เพื่อร่วมปรึกษา และส่งเสริมการค้ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100%  เพื่อจำหน่ายและเพื่อบริโภคในครัวเรือน ด้วยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่

ข้าวสารหอมมะลิทุ่งพุแท้ 100% คือ ข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากดินขาว ซึ่งมีเป็นบางที่เท่านั้น การปลูกข้าวในนาดินขาวที่อำเภอสระโบสถ์ เป็นการผลิตจากคนในชุมชน ไม่ใช้สารเคมีในการอบข้าวเพื่อฆ่ามอด ใช้วิธีตากข้าวเปลือกตามแบบดั้งเดิม จึงเชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี

Powered by MakeWebEasy.com